Borgerligt alternativ i Norrköping med omnejd Vi står för:

foto av församling

Församlingen är kyrkans centrum

Svenska kyrkan är dess församlingar. I den samlas människor för gudstjänst, utbildning, glädje, sorg och gemenskap.

Borgerligt alternativ i Norrköping med omnejd vill arbeta organisatoriskt och stärka församlingarna genom att minska onödig byråkrati och motverka nationell centralisering.

 

Stendopfunt med solljus som faller in över den och stengolvet från vänster.

Ett rikt gudstjänstliv, diakoni och mission

Kyrkans funktion är att samla människor i församlingar och där fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Genom församlingarna vill Borgerligt alternativ se kyrkan träda fram i vardagen och in i människors liv.

Borgerligt alternativ vill se ett rikt gudstjänstliv, som välkomnar människor att tro i gemenskap, där de stora frågorna kan mötas tillsammans. Vi vill se en aktiv diakoni, som är kyrkans arbete med att bistå människor i behov av hjälp och vi vill se mission där församlingarna når ut och berättar om vår tro.

 

S:t Olai kyrka

Kyrkoavgiften och ekonomiskt ansvar

God ekonomisk förvaltning är en förutsättning för Svenska kyrkans verksamhet och för att kyrkoavgiften ska hållas så låg som möjligt. Borgerligt alternativ vill utreda möjligheten att införa golv och tak för kyrkoavgiften och på det sättet motverka utträden av ekonomiska skäl.

 

Borgerligt alternativ – en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan.

Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp som ställer upp i kyrkovalet i Svenska kyrkan, Linköpings stift. Vi vill se en öppen och närvarande kyrka med församlingarna i centrum. Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp med kristen och allmänborgerlig värdegrund, men som är partipolitiskt obunden. Vi finns idag representerade i Kyrkomötet, Linköpings domkyrkopastorat Norrköpings pastorat, Söderköping-S:t Anna församling, Södra Tjusts pastorat samt Tranås pastorat.